‘Als je iets creatiefs bedacht hebt, bescherm het!’


29 januari 2021

‘Als je iets creatiefs bedacht hebt, bescherm het!’

Ervaren ondernemer Jos Verstegen over het beschermen van je goede ideeën

Als director en CFO van Synbra Holding hield Jos Verstegen zich tot 2018 op internationaal niveau bezig met ondernemen. Sinds zijn pensioen zet hij zijn kennis en ervaringen vooral in om jonge starters op gang te helpen. Als één van de bijna vijftig partners van StartUp Nijmegen stelt hij zich regelmatig beschikbaar voor partnerspreekuren. “Als ik ze kan uitdagen en inspireren, dan is een gesprek geslaagd.”

“Ik ben gestopt met werken op mijn 62e, toen wij ons bedrijf verkochten, dat grotendeels in handen was van private equity-bedrijven. Ik zocht daarna niet meteen een fulltime job, maar ik vond het wel belangrijk om relevant te blijven. Naast een paar adviesfuncties en activiteiten in de gemeenschap, vind ik het heel interessant om bij StartUp Nijmegen mijn kennis, ervaringen en netwerk in te zetten om startende ondernemers te ondersteunen. En niet alleen op financieel gebied, maar ook vanuit mijn totale ervaring met het bedrijfsleven”, vertelt Jos Verstegen.

Jos is vol lof over het concept StartUp Nijmegen. “Zo’n organisatie, met enthousiaste aanjagers als Dick en Jan, daar ontwikkel je een nest waar mensen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en dingen delen. Dat vind ik heel bijzonder. Wat ik ook heel mooi vind, is de Pop’Hub. Daar heb ik vanuit mijn bedrijf ook twee innovatieve producten ingebracht. Die uitstraling naar de gemeenschap, om te laten zien wat er allemaal in Nijmegen ontwikkeld wordt, dat is echt leuk!”

Jos spreekt graag met beginnende ondernemers, vanwege hun enthousiasme. “Je ziet met name jongere ondernemers nog wel eens zoeken hoe ze een gesprek aan gaan pakken. Maar mijn ervaring is dat het na een paar minuten wel over is en er een goed gesprek plaatsvindt. Ik vind het altijd weer leuk om te zien hoe energiek en creatief mensen toch zijn.” Hoewel Jos uit de maakindustrie komt, heeft hij in zijn rol in de board van een internationaal bedrijf veel aspecten van het bedrijfsleven leren kennen. “Dan ben je bezig met strategie, het financiële aspect, maar ook met personeel, IT, governance-aspecten als een Raad van Commissarissen: je komt heel veel tegen. Ik kan me dus makkelijk in ondernemers verplaatsen.”

Bescherm je briljante ideeën

Als het om producten gaat, heeft Jos één belangrijk advies: “Het is leuk om te kijken hoe je een innovatief product in de markt kunt zetten, maar ik wijs starters er altijd op dat ze hun product ook moeten beschermen.” Jos adviseert beginnende ondernemers hoe ze dat het beste aan kunnen pakken. “Als je iets creatiefs bedacht hebt, bescherm het! Kijk of je daar patent op kunt aanvragen of het op een ander manier kunt vastleggen, zodat een ander er niet mee gaat lopen. Als je innovaties kunt beschermen, moet je dat ook doen. Voordat je het weet, is het gekopieerd en heb je de concurrentie op het paard geholpen. Ik wijs starters daarom vaak door naar patentbureaus.”

Ga verbindingen aan om je klanten zekerheid te bieden

Een andere tip die Jos vooral zelfstandige professionals vaak meegeeft, is om krachten te bundelen met andere ‘eenpitters’. “Zo kun je de klant altijd een garantie geven. Als er iets gebeurt met jou, wordt het werk overgenomen door anderen. Ik heb er zelf ervaringen mee dat iemand ineens ernstig ziek werd en amper in staat was om een overdracht te doen. Dat konden we uiteindelijk wel herstellen, maar was wel een uitdaging. Daarom heb ik er daarna altijd scherp op gelet of een zzp’er waar we mee samenwerken, ook een reserve heeft. Dat risico wil je als opdrachtgever niet meer lopen.”

Een bepaalde mate van naïviteit is charmant

Jos geniet tot nu toe van de gesprekken. “Sommige ondernemers hebben nog een bepaalde mate van naïviteit, dat vind ik juist wel aardig. En over het algemeen zijn het jonge mensen met een goed idee. Dan is het logisch dat je daar hard achteraan rent en soms niet over alles nadenkt. Dan ben ik blij dat ik in zo’n gesprek wat kan toevoegen. En het is aardig als ik daarna een terugkoppeling krijg. Of als iemand een tweede gesprek met je aanvraagt.”

Ook in gesprek met Jos over jouw innovatieve product of over andere bedrijfsgerelateerde onderwerpen? Plan dan een gesprek met hem in! Ook andere partners van StartUp Nijmegen geven op de site van StartUp aan waar en wanneer je met ze in gesprek kunt. 

Deel dit bericht