Mentor Raad


Mentoren adviseren, begeleiden, coachen en trainen.

Mentor zijn is echt een vak apart, het vormt het hart van de leerlingbegeleiding. De rol van de mentor wordt steeds belangrijker. Het heeft mij mijn eerste grijze haren bezorgd maar vooral altijd veel plezier en voldoening gegeven.

Door gesprekken met collega’s, stagiaires en leerlingen ontdekte ik een grote behoefte aan een bredere scholing met betrekking tot het mentoraat.

Daarom heb ik mijn uitgebreide kennis ervaring als mentor en docent sociale vaardigheden gecombineerd in een praktische lesmethode waar mentoren direct mee aan de slag kunnen. Tools voor het mentorvak.  Uitgangspunt: de relatie tussen leerling en mentor. - Zonder relatie geen prestatie-. Leerlingen willen gezien en gehoord worden.

 

Hoofdonderwerpen: contact maken, non-verbale communicatie, verbinden en het veilig leerklimaat.

Hoe? 1 op 1 coaching, groepstrainingen, voorlichtingen, lezingen/ webinars, filmpjes en algemeen advies.

Contactgegevens

Ondernemer
Anouk Abrahams

E-mailadres
mentorraad.nl@gmail.com

Telefoonnummer
+31 6 37304240

Social media