Spel in bedrijf


Werken, gezondheid, inzicht, relaties, leren en communiceren: het zijn hele belangrijke
factoren in ons leven. Maar moet het altijd zo serieus? Mensen spelen graag; spelen
motiveert mensen; spelen verleidt mensen. Het toevoegen van een spelelement zorgt voor
meer betrokkenheid, enthousiasme en interesse.


Spel in Bedrijf legt zich toe op het 'Gamificeren' van alle aspecten van de bedrijfsvoering.
We bedenken hulpmiddelen, werkvormen en zelfs volledige spellen. Dat zijn dan liefst
offline spellen en hulpmiddelen: want wij geloven en weten dat tastbare spellen het
geschiktst zijn om mensen te activeren en te verbinden.

Contactgegevens

Ondernemer
Michiel de Wit

Adres
StartUp nijmegen
Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen

E-mailadres
michiel@spelinbedrijf.nl

Telefoonnummer
06-10693447

Website
www.spelinbedrijf.nl

Social media