Gerard Jansen


Logistiek, als economische activiteit, biedt grote ontwikkel kansen voor de regio Nijmegen. Door samen met partners een strategische visie op logistieke bedrijvigheid en innovatie te ontwikkelen en uit te voeren kan de sector bestaande logistieke bedrijvigheid versterken. Hiervoor zijn in Gelderland Zuid 3 regionale hotspots gerealiseerd (Rivierenland, Regio Nijmegen en Liemers/Achterhoek)  en verenigd in Logistics Valley. Logistiek Expertise Centrum (LEC) Regio Nijmegen, als onderdeel van Logistics Valley, is opgericht om verdere regionale ontwikkeling en versteviging van de logistiek in haar volle breedte in de regio Nijmegen te realiseren.

Daarin werken wij samen met de drie O's (overheid, onderwijs en ondernemers) en hebben Markt en Business Development , Fysieke bedrijfsomgeving, Innovatie en Duurzaamheid en tot slot arbeidsmarkt als programmalijnen.

Voor wat betreft het onderdeel ROC Nijmegen, als een van de drie O's, is m.b.t. arbeidsmarkt de komende jaren een groot project, genaamd " Beroepsonderwijs in Logistics Valley", in uitvoering. Mede door globalisering en technologische ontwikkeling gaat het bij logistieke bedrijven steeds meer over logistieke processen in voortdurend veranderende ketens. Dat doet voor het personeel een beroep op steeds andere competenties. Hierin hoopt dit project, gedreven vanuit het logistieke bedrijfsleven, een belangrijke bijdrage te leveren aan de juiste aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt.Gerard Jansen is zowel programma manager van het LEC Regio Nijmegen als van ROC Nijmegen v.w.b. genoemd project.

 

Contactgegevens

Bedrijf/organisatie
LEC Regio Nijmegen & ROC Nijmegen

E-mailadres
gerard@lecregionijmegen.nl

Telefoonnummer
0626082065

Website
www.lecregionijmegen.nl

Social media